top of page

HANDELSBETINGELSER OG VILKÅR

I korte træk siger handelsbetingelserne at:
- Isabelle Søndergaard opbevarer dine personlige oplysninger forsvarligt og sikkert hos dataudbyderen WIX, betalingsudbyderen Stripe og i mailsystemet Mailchimp.
- Alle dine personlige oplysninger er tilgængelige for dig i din online profil.
- Du kan til enhver tid ændre dine oplysninger.
- Du kan til enhver tid bede Isabelle Søndergaard om at slette dine oplysninger - hvorved adgangen til et eventuelt produkt samtidig ophører.
- Dine personlige oplysninger bliver aldrig videregivet til en 3. part.
- Ved indmeldelse i Isabelle Søndergaards Online Univers godkender du samtidig at du vil modtage notifikationer/nyheder og ved køb af et forløb tilmeldes du Isabelle Søndergaards nyhedsbrev.

- Dit forløb aktiveres som angivet i produktbeskrivelsen. 

- Du får adgang til materialet i et forløb undervejs i dit forløb - og har enten livstidsadgang eller adgang i en begrænset periode. Dette fremgår af produktbeskrivelsen.  

 

GENERELT

PERSONDATA

Ved indmeldelsen som medlem eller køb af et produkt giver du lov til at Isabelle Søndergaard må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk.

 

Notifikationer på mail

Når du opretter en profil på hjemmesiden giver du samtidig Isabelle Søndergaard tilladelse til løbende at sende nyheder og information pr. e-mail. Disse informationer sendes automatisk ud som notifikationer, når blogindlæg mm. oprettes på hjemmesiden. Denne service kan du selvfølgelig fravælge under din profil ved log ind på hjemmesiden.

Nyhedsmails

Når du køber et online produkt som et forløb vil du modtage dit produkt på mail via vores mailingsystem Mailchimp. Du bliver derfor ved køb oprettet på maillisten og tilmeldes derfor samtidig nyhedsbreve fra Isabelle Søndergaard. Nyhedsbreve sendes ud ca. 1 gang om måneden. Nyhedsbreve kan til enhver tid afmeldes - men hvis du fortsat ønsker at modtage dine daglige mails i f.eks. et forløb skal du vente med at afmelde dig til efter du har modtaget din sidste mail, da du ved afmeldingen samtidig afmelder dig at modtage alle mails, herunder også dit købte produkt. Så vent med at afmelde til dit forløb er slut. 

Ved indmeldelse bekræfter du af have læst og være indforstået med Isabelle Søndergaards fulde privatlivspolitik, som du kan læse her: https://www.isabellesondergaard.dk/persondatapolitik

ANSVAR FOR EGET HELBRED
Al fysisk aktivitet og træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Isabelle Søndergaard både online og ved fysiske events, samt ansvarlig for at søge behandling, hvis nødvendigt. Isabelle Søndergaard tager ikke ansvar for personskader på en deltager som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. Isabelle Søndergaard kan derfor ikke drages til ansvar for skader eller gener som er opstået ved brug eller misbrug af undervisningsmaterialet. 

Undervisningen er altid vejledende. Såfremt du allerede har skader eller lignende er det dit eget fulde ansvar at mærke efter og selv tage de rette hensyn til dine skader i undervisningen. 

RETTIGHEDER

Alle rettigheder til indholdet på workshops, kurser, events og digitale produkter tilhører Isabelle Søndergaard. 

 

Alle digitale produkter er personlige, og det er derfor ikke tilladt at sælge, videresende, udlåne eller på anden måde distribuere produktet til en trediepart, hverken privat eller kommercielt. Dette gælder for indholdet af alle online produkter, herunder live-streaminger, forløb, workshops, kurser og coaching. 

ADGANG

Ved køb modtager du adgang til det købte produkt i den begrænsede periode, som fremgår af produktet.

Hvis du som kunde kan vælge at aktivere dit produkt i en valgfri 14-dages periode indenfor en bestemt periode eller sæson, har du selv ansvar for at sende dit ønske til opstartsdato indenfor den tilladte periode på mail til: kontakt@isabellesondergaard.dk.

Hvis du ikke selv aktiverer dit online produkt indenfor den mulige periode vil det blive aktiveret den sidste dag i perioden.

Adgangen er begrænset til den periode som fremgår af produktet. Hvis det fremgår af produktet vil adgangen automatisk lukke efter forløbets udløb. For at få yderligere adgang kan du købe produktet på ny, hvis tilgængeligt i webshoppen. 

Du modtager al information på mail. Du bedes derfor venligst tjekke dit spam-filter i din mailbakke, hvis du ikke modtager dit produkt. Hvis du stadig ikke har modtaget dit produkt eller en informationsmail om hvordan du aktiverer dig produkt, sender du os selvfølgelig bare en mail på: kontakt@isabellesondergaard.dk 

Du får adgang til online materialet ved at klikke på et link i de daglige mails som du modtager undervejs i dit forløb. Derefter logger du ind på hjemmesiden for at kunne se materialet. Materialet ligger derfor ikke tilgængeligt på anden vis på hjemmesiden. Du finder det altså ikke under din profil.

For at få adgang til alt online materiale skal du logge ind på hjemmesiden isabellesondergaard.dk med din mail og en adgangskode som du selv har valgt. Er du ikke oprettet ved købet kan du selv oprette din adgang helt gratis ved at klikke på "log ind". Derefter "tilmeld dig". Derefter kan du vælge hvordan du vil tilmelde dig. Er du i tvivl så vælg gerne "tilmeld dig med e-mail", og indtast derefter dine oplystninger. Har du glemt din adgangskode kan du klikke på "Har du glemt din adgangskode" og får derefter tilsendt en mail så du kan lave en ny adgangskode. 

FORTRYDELSESRET

Ved køb af et online produkt mister du din fortrydelsesret. 

AFBUD

Afbud til personlige sessioner, som f.eks. coachingsessioner, skal meldes senest dagen før kl. 12 via mail til: kontakt@isabellesondergaard.dk. Ved for sent afbud eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte session godtgjort.

SÆRLIGT FOR MEDLEMSKABER

 

Obs! Ved medlemskab skal udelukkende forstås månedlige medlemskaber, årsmedlemskaber og livstidsmedlemskaber. Forløb og andre online produkter hører derfor ikke under medlemskaber, men er enkeltstående produkter. 

 

RETTIGHEDER OG PERSONDATA
Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til: kontakt@isabellesondergaard.dk
Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode. 
Isabelle Søndergaard kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive delt på www.isabellesondergaard.dk

BETINGELSER

For medlemskaberne gælder:
- Medlemskaber kan til enhver tid opsiges

- Forudbetalinger af medlemskaber refunderes ikke uanset opsigelsesgrunden 
- Medlemspakkernes indhold vil løbende blive ændret og opdateret – nyt materiale kan komme til løbende og erstatte eksisterende materiale
- Medlemskabernes indhold fremgår af hjemmesiden: https://www.isabellesondergaard.dk/bliv-medlem
- Medlempakkerne kan ændres med 30 dages varsel

 

BETALING
Ved oprettelse af medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden.
Ved oprettelse af et PBS-medlemskab/automatisk kortbetaling tilmeldes aftalen PBS/automatisk kortbetaling, og du betaler kontant for perioden fra oprettelsen til første betaling via PBS/automatisk kortbetaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto hver gang en periode fornyes.
Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten.
Du giver ved din underskrift på nærværende kontrakt samtykke til at Isabelle Søndergaard opbevarer stamoplysninger. Se venligst Isabelle Søndergaards privatlivspolitik under §11.
Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, hvis du har valgt løbende medlemskab, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Isabelle Søndergaard sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.

 

FOR SEN BETALING
Betales den løbende ydelse ved et PBS medlemskab/automatisk kortbetaling ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00. Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskab spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af Isabelle Søndergaard.

 

VARIGHED
Ved PBS-aftale/automatisk kortbetaling er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til ovenstående. Et kontantkøb af et event kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte events og medlemskaber.

OPSIGELSE
Et medlemskab opsiges under "abonnement" under din profil, når du er logget ind på hjemmesiden. 

Medlemskab kan også opsiges på mail til: kontakt@isabellesondergaard.dk senest 5 dage før fornyelse af medlemskabet.

Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalt medlemskab.


Der er ingen binding på dit medlemskab og det kan derfor opsiges når som helst. Dog refunderes betaling ikke for en allerede betalt periode, og opsigelsesfristen for PBS medlemskab/automatisk kortbetaling er 5 hverdage, hvis opsigelsen sker pr. mail. Medlemskabet kan dog ikke afbrydes i den allerede forudbetalte periode. Opsigelsen skal under din profil eller skriftligt til: kontakt@isabellesondergaard.dk.

For sletning af personlige oplysninger se venligst min persondata-politik HER.

 

ÆNDRINGER I PRISER OG VILKÅR
Isabelle Søndergaard forbeholder sig ret til prisændringer og ændringer i vilkår. Sådanne vil blive varslet senest 30 dage før prisændringerne træder i kraft.

 

MISLIGHOLDELSE AF KONTRAKT
Alle medlemmer forventes at overholde almen god skik og brug, samt pæn og ordentlig kommunikation medlemmerne og administrator imellem og i øvrig korrespondance. Brud på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller Isabelle Søndergaard eller dennes ansatte, kan Isabelle Søndergaard uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. udlån af medlemskab.

 

ÆNDRINGER I MEDLEMSPAKKER
Isabelle Søndergaard forbeholder sig ret til ændringer i indholdet i medlempakkerne.

 

Ved køb bekræfter du at have læst og accepteret vores betingelser, vilkår og persondatapolitik.

bottom of page