top of page

HVORNÅR SKIFTER ÅRSTIDERNE?

Efter at jeg udgav min bog i april har mange skrevet og spurgt mig om, hvornår årstiderne skifter - og hvor den 5. årstid kommer ind. For der findes da ikke 5 årstider, men kun 4?


Jeg har hørt det mange gange og jeg er klar over at det godt kan undre og måske endda provokere lidt, at jeg taler om 5 årstider, når vi er vokset op i vores samfund med 4 årstider. Jeg kan godt forstå den undren, der opstår og også forvirringen omkring månederne og fordelingen af måneder på året.


Som med alting er det relativt. Og jeg kan derfor ikke give dig et endegyldigt svar. Jeg ved godt at vi mennesker gerne vil have konkrete svar, som vi kan forholde os til, men jeg arbejder også meget med at alting er flydende og foranderligt. Der er altid mange sandheder og det værste vi kan gøre for os selv er at låse os fast i bestemte sandheder eller bokse.


Alligevel vil jeg selvfølgelig gerne give dig mit bedste bud efter mange års refleksioner på netop årstiderne og energierne i årstiderne.


De 4 traditionelle sæsoner - ligelig fordeling Man kunne opdele årstiderne i 4 årstider fordelt på 3 måneder, som mange jo gør: forår: marts, april, maj, sommer: juni, juli, august, efterår: september, oktober, november og vinter: december, januar, februar. Men hvor skulle sensommeren så ind? Og er sensommeren en årstid? Det er den i den traditionelle kinesiske medicin, som jeg arbejder ud fra, og som danner grundlag for yin yogaen og energi-systemet med meridianbanerne.

Klimatisk opdeling Man kunne også se på årstiderne i forhold til klimaet, da klimaet jo påvirker energien i de forskellige organpar (meridianbaner). Og så har vi jo i Danmark en meget lang periode med vinter, da kulden ofte indtræder i november og løber til en gang midt i marts. Dertil kommer at årstiderne så også bliver relative alt efter hvor man bor, da klimaet jo forandrer sig og er forskelligt på de forskellige breddegrader osv. Jeg har ofte hørt fra flere deltagere, som har døjet med lændesmerter i vintertiden, at smerterne har aftaget, når de har taget en uge på ferie et varmt sted hen, men er kommet tilbage igen et par uger efter at de kom hjem igen. Der har det altid været tydeligt at der var tale om blære/nyres reaktion på kulden.

Astrologisk opdeling Man kunne også arbejde ud fra jævndøgn og astrologien, dvs. ud fra at det første stjernetegn vædderen ligger i foråret, som er starten på året, dvs. omkring den 20. marts.

Mit bud på opdeling Jeg har valgt at kombinere det hele lidt, da det hele jo hænger sammen, men med særlig fokus på klimaet og vores intuitive følelse af årstidernes skiften. For ofte mærker vi det - følelsen helt inde i os selv, når energien ændrer sig. Vi ved det, hvis vi mærker efter. Det giver også god mening, da energierne i os er knyttet til energierne omkring os - vi påvirkes af klimaet både fysisk og følelsesmæssigt.


Derfor løber mine vinterforløb lidt længere end de andre forløb, da vinteren er lang i Danmark. Det er også derfor vi har så mange gener fra netop vinteren i blære og nyre. Så derfor er behovet for vinterforløbet måske større.

Jeg har dog også valgt at lade nogle årstider starte tidligt, da flere allerede begynder at mærke symptomer på ubalance inden årstidens start. Og så er der sensommer, som jo ikke er en sæson, som vi rigtigt regner med som en årstid i Danmark - måske fordi vi ikke har varme så stor en del af året, og alligevel er den der jo. Ordet sensommer eksisterer i det danske sprog. Vi mærker at den er forskellig fra sommeren. I den traditionelle kinesiske medicin er den mindst lige så vigtig som de andre årstider. Det er nok den årstid som er kortest i Danmark og jeg har derfor valgt at lade den starte omkring midt august og løbe til slut september, selvom den nogle gange løber længere da vi kan få varmere oktober-måneder nogle år - så igen er det relativt.

Overgangsperioder

Men! Der vil også altid være en overgangsperiode, og dermed nogle overlap, som vi også må tage i betragtning. Så det er altså ikke helt sort og hvidt, men mere nuanceret end som så.

Mit svar må derfor blive: når du mærker et skifte i klima og energi, så er du gået ind i en ny årstid. Og samtidig må vi huske på at der vil være overlap af årstiderne. Nogle gange er skiftet tydeligt andre gange kommer det langsomt snigende. Du kan se hvordan jeg har valgt at opdele årstiderne i forhold til mine årstidsforløb her, som jeg ind imellem faktisk justerer, når jeg kan mærke at det er nødvendigt: https://www.isabellesondergaard.dk/product-page/alle-5-%C3%A5rstidsforl%C3%B8b1.264 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Er du vred?

Opmerkingen


bottom of page