top of page

YOGAENS 4 VEJE

Opdateret: 19. mar. 2021


Mange forbinder i dag yoga med de fysiske stillinger som styrker kroppen, måske kombineret med beroligende vejrtrækningsøvelser og afspændinger.

Yogaen er dog noget mere kompleks ens som så. Traditionelt opdeles yogaen i 4 veje:


  • KARMA YOGA – vejen for uselvisk pligt / handling

  • BHAKTI YOGA - hengivelsens vej

  • RAJA YOGA – vejen for kontrol af sind og krop (Den klassiske hatha yoga hører under denne gren)

  • JNANA YOGA / GYAN YOGA - vidensvejen

KARMA YOGA – uselvisk pligt / handling

Dette er vejen, hvor handling er i fokus. Man søger at opnå oplysning og øget bevidsthed ved at gøre sin pligt efter bedst mulige evne uden ego og uden personlig, følelsesmæssig tilknytning. Man søger at frigøre sig fra de personlige ønsker og gør det, som bør gøres, så godt som man nu kan – uden ønske om og behov for at opnå anerkendelse eller succes for sig selv. Ydmyghed og uselvisk service er altså kernen i karmayoga.

BHAKTI YOGA - hengivelse

Dette er hengivelsens vej. Den baserer sig på tillid og fuldkommen hengivelse til vejen - og traditionelt også sin mester, hvis man er yogi. Tillid og tiltro er derfor essentielt i denne vej. Det er desuden essentielt at man finder en oplyst renhjertet (sattvic) mester som uden ego (karma yoga) kan vise en vejen fremad. Denne vej forudsætter at man følger sin mesters vej, dvs. den vej som har virket for andre, har man tillid til også virker for en selv. Vejen består af en masse traditioner og praktikker, som man derfor ikke bør stille spørgsmål ved, men skal overgive sig til og søge at integrere i sit liv. Dette er en af de nemmeste og mest anvendte veje i yogaen.


RAJA YOGA – kontrol af sind og krop

Dette er vejen for kontrol af sind og krop. Det er derfor den mest fysiske vej. Denne vej kendes også som Ashtanga Yoga (ikke at forveksle med den moderne yogaform astanga, som også kendes som poweryoga) som betyder den 8-benede yoga (eight limbed yoga). Vejens mål er at opnå kontrol over sindet. Eftersom krop og sind hænger sammen skal kroppen først kontrolleres (”tæmmes”) igennem selvdisciplin og rengørelse (kriyas = udrensende øvelser). Fysisk og mental sundhed er essentielt for at vi kan søge dybere.


Den klassiske hatha yoga - og dermed også alle de andre fysisk yogaarter som har udviklet sig igennem de sidste hundrede år - hører under denne gren.

JNANA YOGA / GYAN YOGA - viden

Dette er vejen for viden og intellekt. På denne vej søger man sandheden. Man søger visdom igennem konstant søgen efter viden - og dermed sandhed. Man søger at udvide sin viden og afdække så mange dele af sandheden som muligt, for derigennem at opnå forståelse, indsigt, oplysthed og ikke mindst visdom og øget bevidsthed. Sindet bruges altså til at analysere, observere og forstå sin egen natur igennem analyse, observation og forståelse af andres natur. Det er i mødet med andre at vi ser os selv.


167 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

コメント


bottom of page